Προκήρυξη θέσης εργασίας στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Το ΕΛΚΕΘΕ προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα μήνες, με κύριο αντικέιμενο απασχόλησης την ανάπτυξη και διαχείριση βάσης δεδομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ενώ επιπλέον προσόντα που θα συνεκτμηθούν είναι η γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα perl, η γνώση php καθώς και η καλή γνώση υπηρεσιών και προτύπων σχετικών με τον παγκόσμιο ιστό (www).

Αναλυτική περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι διαθέσιμη στην επίσημη ανακοίνωση της προκήρυξης, την οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" εδώ.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χλμ.), Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009.
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου