- Τοπική ώρα: UTC+2 (Χειμερινή περίοδος), UTC+3 (Θερινή περίοδος)
- Η γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των σταθμών βασίστηκε στην εφαρμογή Google Maps. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος στις ονομασίες πόλεων ή κρατών.