Skip to main content

Δημοσιεύσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ καθώς και τις εργασίες τρίτων που περιέχουν αναφορές στις δράσεις του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ  

Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις @Google Scholar

Εμφανίζονται 1 - 50 από 324

Δημοσιεύσεις Έτος Sort ascending Σύνδεσμοι
Kassis, D., & Korres, G. (2020). Hydrography of the Eastern Mediterranean basin derived from argo floats profile data. Deep Sea Research Part Ii: Topical Studies In Oceanography, 171, 104712.
2020
Kalaroni, S., Tsiaras, K., Petihakis, G., Economou-Amilli, A., & Triantafyllou, G. (2020). Modelling the Mediterranean pelagic ecosystem using the POSEIDON ecological model. Part I: Nutrients and chlorophyll-a dynamics. Deep Sea Research Part Ii: Topical Studies In Oceanography, 171, 104647.
2020
Kalaroni, S., Tsiaras, K., Petihakis, G., Economou-Amilli, A., & Triantafyllou, G. (2020). Modelling the mediterranean pelagic ecosystem using the POSEIDON ecological model. Part II: Biological dynamics. Deep Sea Research Part Ii: Topical Studies In Oceanography, 171, 104711.
2020
Antoine, D., Vellucci, V., Banks, A., Bardey, P., Bretagnon, M., Bruniquel, V., et al. (2020). ROSACE: A Proposed European Design for the Copernicus Ocean Colour System Vicarious Calibration Infrastructure. Remote Sensing, 12, 1535.
2020
Tsabaris, C., Kaberi, H., Pappa, F. K., Leivadaros, P., Delfanti, R., & Krasakopoulou, E. (2020). Vertical distribution and temporal trends of 137Cs at Lemnos and Cretan deep basins of the Aegean Sea, Greece. Deep Sea Research Part Ii: Topical Studies In Oceanography, 171, 104603.
2020
Varlas, G., Katsafados, P., Korres, G., & Papadopoulos, A. (2019). Assessing the impact of Argo floats temperature measurements on the numerical weather prediction forecast skill. Mediterranean Marine Science, 20.
2019
Korres, G., Denaxa, D., Jansen, E., Mirouze, I., Pimentel, S., Tse, W. -H., & Storto, A. (2019). Assimilation of SST data in the POSEIDON system using the SOSSTA statistical-dynamical observation operator. Ocean Science Discussions, 1-31.
2019
Cannat, M., Gates, A. R., Bue, N. L., Lefèvre, D., Pabortsava, K., Delory, E., et al. (2019). Building multisite science services for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO) Research Infrastructure.
2019
Tintoré, J., Pinardi, N., Fanjul, E. Á., Balbin, R., Bozzano, R., Ferrarin, C., et al. (2019). Challenges for Sustained Observing and Forecasting Systems in the Mediterranean Sea. Frontiers In Marine Science, 6, 568.
2019
Gkanasos, A., Somarakis, S., Tsiaras, K., Kleftogiannis, D., Giannoulaki, M., Schismenou, E., et al. (2019). Development, application and evaluation of a 1-D full life cycle anchovy and sardine model for the North Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Plos One, 14.
2019
Kalaroni, S., Hatzonikolakis, Y., Tsiaras, K., Gkanasos, A., & Triantafyllou, G. (2019). Modelling the Marine Microplastic Distribution from Municipal Wastewater in Saronikos Gulf (E. Mediterranean). Oceanogr. Fish. Open Access J., 9.
2019
Armenio, E., Ben Meftah, M., De Padova, D., De Serio, F., & Mossa, M. (2019). Monitoring Systems and Numerical Models to Study Coastal Sites. Sensors, 19, 1552.
2019
Salon, S., Cossarini, G., Bolzon, G., Feudale, L., Lazzari, P., Teruzzi, A., et al. (2019). Novel metrics based on Biogeochemical Argo data to improve the model uncertainty evaluation of the CMEMS Mediterranean marine ecosystem forecasts.
2019
Testor, P., DeYoung, B., Rudnick, D. L., Glenn, S., Hayes, D., Lee, C., et al. (2019). OceanGliders: a component of the integrated GOOS. Frontiers In Marine Science, 6, 422.
2019
Lowerre-Barbieri, S. K., Catalán, I. A., Opdal, A. F., & Jørgensen, C. (2019). Preparing for the future: integrating spatial ecology into ecosystem-based management. Ices Journal Of Marine Science, 76, 467-476.
2019
Frantzis, A., Leaper, R., Alexiadou, P., Prospathopoulos, A., & Lekkas, D. (2019). Shipping routes through core habitat of endangered sperm whales along the Hellenic Trench, Greece: Can we reduce collision risks?. Plos One, 14.
2019
Frangoulis, C., Petihakis, G., Perivoliotis, L., Korres, G., Ballas, D., Pagonis, P., et al. (2019). The POSEIDON Supersite Observatory. A Technological Test-bed for the Eastern Mediterranean. Oceans 2019-Marseille, σσ. 1-6. IEEE.
2019
Ciappa, A. C. (2019). The summer upwelling of the Eastern Aegean Sea detected from MODIS SST scenes from 2003 to 2015. International Journal Of Remote Sensing, 40, 3105-3117.
2019
Kaldellis, J. K., & Chrysikos, T. (2019). Wave energy exploitation in the Ionian Sea Hellenic coasts: spatial planning of potential wave power stations. International Journal Of Sustainable Energy, 38, 312-332.
2019
Diogou, N., Klinck, H., Frantzis, A., Nystuen, J. A., Papathanassiou, E., & Katsanevakis, S. (2019). Year-round acoustic presence of sperm whales (Physeter macrocephalus) and baseline ambient ocean sound levels in the Greek Seas. Mediterranean Marine Science, 20, 208-221.
2019
Potiris, E., Frangoulis, C., Kalampokis, A., Ntoumas, M., Pettas, M., Petihakis, G., & Zervakis, V. (2018). Acoustic Doppler current profiler observations of migration patterns of zooplankton in the Cretan Sea. Ocean Science, 14.
2018
Potiris, E., Frangoulis, C., Kalampokis, A., Ntoumas, M., Pettas, M., Petihakis, G., & Zervakis, V. (2018). ADCP observations of migration patterns of zooplankton in the Cretan Sea. Ocean Science Discussions, 1-26.
2018
Petihakis, G., Perivoliotis, L., Korres, G., Ballas, D., Frangoulis, C., Pagonis, P., et al. (2018). An integrated open-coastal biogeochemistry, ecosystem and biodiversity observatory of the eastern Mediterranean-the Cretan Sea component of the POSEIDON system. Ocean Science, 14, 1223-1245.
2018
Prevenios, M., Zeri, C., Tsangaris, C., Liubartseva, S., Fakiris, E., & Papatheodorou, G. (2018). Beach litter dynamics on Mediterranean coasts: distinguishing sources and pathways. Marine Pollution Bulletin, 129, 448-457.
2018
Charakopoulos, A. K., Katsouli, G. A., & Karakasidis, T. E. (2018). Dynamics and causalities of atmospheric and oceanic data identified by complex networks and Granger causality analysis. Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications, 495, 436-453.
2018
Varlas, G., Katsafados, P., Papadopoulos, A., & Korres, G. (2018). Implementation of a two-way coupled atmosphere-ocean wave modeling system for assessing air-sea interaction over the Mediterranean Sea. Atmospheric Research, 208, 201-217.
2018
Sofianos, S., Fanjul, E. Á., & Coppini, G. (2018). MonGOOS Science and Strategy Plan.
2018
Coppini, G., Gonzalez, G., Perivoliotis, L., Smaoui, M., Liubartseva, S., Bourma, E., et al. (2018). MONGOOS-REMPEC operational experience during Agia Zoni II oil spill, September 2017. Egu General Assembly Conference Abstracts, Τ. 20, σ. 6745.
2018
Kasapidis, P., Siokou, I., Khelifi-Touhami, M., Mazzocchi, M. G., Matthaiaki, M., Christou, E., et al. (2018). Revising the taxonomic status and distribution of the Paracalanus parvus species complex (Copepoda, Calanoida) in the Mediterranean and Black Seas through an integrated analysis of morphology and molecular taxonomy. Journal Of Plankton Research, 40, 595-605.
2018
Benedetti-Cecchi, L., Crowe, T., Boehme, L., Boero, F., Christensen, A., Grémare, A., et al. (2018). Strengthening Europe’s capability in biological ocean observations.
2018
Lavidas, G., & Venugopal, V. (2017). A 35 year high-resolution wave atlas for nearshore energy production and economics at the Aegean Sea. Renewable Energy, 103, 401-417.
2017
Tsiaras, K. P., Hoteit, I., Kalaroni, S., Petihakis, G., & Triantafyllou, G. (2017). A hybrid ensemble-OI Kalman filter for efficient data assimilation into a 3-D biogeochemical model of the Mediterranean. Ocean Dynamics, 67, 673-690.
2017
Soukissian, T., Papadopoulos, A., Skrimizeas, P., Karathanasi, F., Axaopoulos, P., Avgoustoglou, E., et al. (2017). Assessment of offshore wind power potential in the Aegean and Ionian Seas based on high-resolution hindcast model results.
2017
Krasakopoulou, E., Souvermezoglou, E., Giannoudi, L., & Goyet, C. (2017). Carbonate system parameters and anthropogenic CO2 in the North Aegean Sea during October 2013. Continental Shelf Research, 149, 69-81.
2017
Androulidakis, Y. S., Krestenitis, Y. N., & Psarra, S. (2017). Coastal upwelling over the North Aegean Sea: Observations and simulations. Continental Shelf Research, 149, 32-51.
2017
Kassis, D., Korres, G., Konstantinidou, A., & Perivoliotis, L. (2017). Comparison of high resolution hydrodynamic model outputs with in-situ Argo profiles in the Ionian Sea. Mediterranean Marine Science, 18, 22-37.
2017
Clementi, E., Oddo, P., Drudi, M., Pinardi, N., Korres, G., & Grandi, A. (2017). Coupling hydrodynamic and wave models: first step and sensitivity experiments in the Mediterranean Sea. Ocean Dynamics, 67, 1293-1312.
2017
Zervakis, V., Kokkini, Z., & Potiris, E. (2017). Estimating Mixed Layer Depth with the use of a coastal High-Frequency radar. Continental Shelf Research, 149, 4-16.
2017
Sifnioti, D. E., Soukissian, T., Poulos, S., Nastos, P., & Hatzaki, M. (2017). Evaluation of in-situ wind speed and wave height measurements against reanalysis data for the Greek Seas. Mediterranean Marine Science, 18, 486-503.
2017
Christodoulaki, S., Petihakis, G., Mihalopoulos, N., Tsiaras, K., Triantafyllou, G., & Kanakidou, M. (2017). Fingerprint of the atmospheric deposition on the biogeochemical functioning in the Mediterranean Sea-Evolution since the preindustrial era and projections. Egu General Assembly Conference Abstracts, Τ. 19, σ. 19333.
2017
Bastianini, M., Fuda, J. L., Melkonian, J., Cotroneo, Y., & Piazzola, J. (2017). Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory-Novel European eXpertise for coastal observaTories-JERICO-NEXT.
2017
Makatounis, P. E., Skancke, J., Florou, E., Stamou, A., & Brandvik, P. J. (2017). Management of oil spill contamination in the Gulf of Patras caused by an accidental subsea blowout. Environmental Pollution, 231, 578-588.
2017
Soukissian, T. H., Denaxa, D., Karathanasi, F., Prospathopoulos, A., Sarantakos, K., Iona, A., et al. (2017). Marine renewable energy in the Mediterranean Sea: status and perspectives. Energies, 10, 1512.
2017
Tsiaras, K. P., Christodoulaki, S., Petihakis, G., Frangoulis, C., & Triantafyllou, G. (2017). Model simulations of a mesocosm experiment investigating the response of a low nutrient low chlorophyll (LNLC) marine ecosystem to atmospheric deposition events. Frontiers In Marine Science, 4, 120.
2017
Politikos, D., Ioakeimidis, C., Papatheodorou, G., & Tsiaras, K. (2017). Modeling the fate and distribution of floating litter particles in the Aegean Sea (E. Mediterranean). Frontiers In Marine Science, 4, 191.
2017
Martzikos, N. T., & Soukissian, T. H. (2017). Modelling of the sea surface elevation based on a data analysis in the Greek seas. Applied Ocean Research, 69, 76-86.
2017
Zodiatis, G., Coppini, G., Perivoliotis, L., Lardner, R., Alves, T., Pinardi, N., et al. (2017). Numerical modeling of oil pollution in the Eastern Mediterranean Sea. Oil Pollution In The Mediterranean Sea: Part I, 215-254.
2017
Zodiatis, G., Lardner, R., Alves, T. M., Krestenitis, Y., Perivoliotis, L., Sofianos, S., & Spanoudaki, K. (2017). Oil spill forecasting (prediction). Journal Of Marine Research, 75, 923-953.
2017
Kokkini, Z., Zervakis, V., Mamoutos, I., Potiris, E., Frangoulis, C., Kioroglou, S., et al. (2017). Quantification of the surface mixed-layer lateral transports via the use of a HF radar: Application in the North-East Aegean Sea. Continental Shelf Research, 149, 17-31.
2017
Pitta, P., Kanakidou, M., Mihalopoulos, N., Christodoulaki, S., Dimitriou, P. D., Frangoulis, C., et al. (2017). Saharan dust deposition effects on the microbial food web in the Eastern Mediterranean: a study based on a mesocosm experiment. Frontiers In Marine Science, 4, 117.
2017